top of page

Обучение от разстояние в електронна среда

Графици и разписания

Правила
за преминаване в ОРЕС
Разписание на часовете при обучение от разстояние в електронна среда
Разписание на часовете за начален етап при обучение от разстояние в електронна среда
Разписание на часовете за ГЦОУД при обучение от разстояние в електронна среда
Седмично разписание за
V-XII клас в ОРЕС  
bottom of page