top of page

Ръководство

Благовеста
Александрова Георгиева
Заместник-директор,
учебна дейност - II ПКС
Антонио
Стоянов Евлогиев
Заместник-директор,
учебна дейност - IV ПКС
Албена
Божичкова Славева
Заместник-директор,
учебна дейност - II ПКС

Администрация

Иванка
Зиновиева Станкулова
 
Счетоводител
Росица
Милкова Манчева
Завеждащ 
административна служба
Елеонора
Бойчева Владимирова

Директор
IV ПКС
Красимира
Кирилова Иванова
 
Технически секретар
Анета
Ангелова Костадинова
 
Касиер, домакин
Бенина
Свиленова Иванова
 
Системен администратор
bottom of page