top of page

Ръководство

Благовеста
Александрова Георгиева
Заместник-директор,
учебна дейност - II ПКС
Антонио
Стоянов Евлогиев
Заместник-директор,
учебна дейност - IV ПКС
Албена
Божичкова Славева
Заместник-директор,
учебна дейност - II ПКС

Администрация

Иванка
Зиновиева Станкулова
 
Счетоводител
Росица
Милкова Манчева
Завеждащ 
административна служба
Елеонора
Бойчева Владимирова

Директор
V ПКС
bottom of page