top of page

Прием

в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

за учебната 2022/2023 год.

Подаване на заявления за подбор на ученици в

I клас за учебната 2023/2024 г.

Период:

от 04.01.2023 г. до 29.05.2023 г.

от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая №210

Подаване на заявления за подбор на ученици в

VIII клас за учебната 2023/2024 г.

Период:

Дипляна -
прием за VIII клас
Прием
2023/2024 г.
График
дейности
bottom of page