Прием

в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

за учебната 2021/2022 год.

Подаване на заявления за подбор на ученици в

I клас за учебната 2021/2022 г.

Период:

от 04.01.2021 г. до 28.05.2021 г.

от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая №210

Подаване на заявления за подбор на ученици в

VIII клас за учебната 2021/2022 г.

Период: