top of page

Прием
в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник
за учебната 2024/2025 год.

Подаване на заявления за подбор на ученици в

I клас за учебната 2024/2025 г.

Период:

от 03.01.2024 г. до 29.05.2024 г.

от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая №210

Подаване на заявления за подбор на ученици в

VIII клас за учебната 2024/2025 г.

Период:

Дипляна -
прием за VIII клас
Прием
2024/2025 г.
График
дейности
bottom of page