top of page

Бюджет

Отчет за изпълнение
на бюджета за 2018 год.
Отчет за изпълнение на бюджета - I трим. 2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - II трим. 2019 г.
Отчет за изпълнение
на бюджета за 2019 год.
Отчет за изпълнение на бюджета - II трим. 2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - I трим. 2020 г.
План-бюджет за 2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - III трим. 2019 г.
Бюджет за 2020 г.
Отчет за изпълнение
на бюджета за 2020 год.
Отчет за изпълнение на бюджета - III трим. 2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - I трим. 2021 г.
Бюджет за 2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - II трим. 2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - III трим. 2021 г.
Отчет за изпълнение
на бюджета за 2021 год.
Отчет за изпълнение на бюджета - I трим. 2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - II трим. 2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - III трим. 2022 г.
Отчет за изпълнение
на бюджета за 2022 год.
Отчет за изпълнение на бюджета - I трим. 2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - II трим. 2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - III трим. 2023 г.
Бюджет за 2023 г.
Бюджет за 2024 г.
Отчет за изпълнение
на бюджета за 2023 год.
Отчет за изпълнение на бюджета - I трим. 2024 г.
bottom of page