top of page

Прием на ученици след VII клас
в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник
за учебната 2024/2025 год.

Прием
2024/2025 г.
Дипляна -
прием за VIII клас
График
дейности
Заявление за изтегляне на документи след
I, II, III етап на класиране
Заявление за записване след VII клас в
профилирана паралелка
Заявление за записване след VII  клас в професионална паралелка
Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство
График за приемане
на ученици в
СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" гр. Перник 
bottom of page