Прием на ученици след VII клас

в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

за учебната 2021/2022 год.

График за приемане
на ученици в
СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"
График за приемане
на ученици в
неспециализирани училища
Заявление за записване - прием след VII  клас
Заявление за изтегляне на документи след
I, II, III етап на класиране
Прием след завършено основно образование в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"