Безопасност на движението по пътищата

(БДП)

Инструктаж по БДП
при зимни условия
План за работа
на УКБДП
График
на часовете по БДП
План за работа на УКБДП
акт. март 2021