Преподаватели

Христина
Иванова Георгиева
Педагогически
съветник
III ПКС
Саня
Мирчева Спасова
 Старши учител по
Български език и литература
II ПКС
Наташа
Евгениева Георгиева
Старши учител по
Български език и литература
II ПКС
Илиян
Венелинов Сабадошев
 
Учител по
Български език и литература
Наталия
Миткова Михайлова
Учител по
Английски език
V ПКС
Людмила
Стефанова Демерова
Старши учител по
Английски и руски език
IV ПКС
Валентина
Крумова Стоичкова
Старши учител по
Английски език
III ПКС
Александра
Георгиева Димитрова
Старши учител по
Английски език
V ПКС
Жива
Георгиева Стоименова
Старши учител по
Английски език
IV ПКС
Адриана
Валентинова Савова
Старши учител по
Немски език
IV ПКС
Зорница
Миткова Митева
Учител по
Немски и английски език 
V ПКС
Мария
Иванова Тасева
Учител по
Немски език
V ПКС
Екатерина
Калева
Учител по
Руски език
IV ПКС
Наталия
Юриевна Корнилова
 
Старши учител по
Математика
Марияна
Кирилова Зашева
Старши учител по
Математика
V ПКС
Лидия
Седевчова Стефанова
Старши учител по
Математика
II ПКС
Мая
Павлова Ганева
Главен учител по
Химия и опазване на
околната среда - I ПКС
Розалия
Бориславова Драгомирова
Старши учител по
Физика и астрономия
II ПКС
Явор
Петров Ангелов

Учител по
Практическо обучение
Лариса
Радиевна Михеева
Старши учител по
Биология и здравно образование
V ПКС
Звезделина
Иванова Георгиева
Старши учител по
География и икономика
V ПКС
Бойка
Иванова Трайкова
Старши учител по
История и цивилизации
V ПКС
Виктория
Михайлова Викторова
 
Учител по
География и икономика
Мариела
Симеонова Ивайлова
Старши учител по
Изобразително изкуство
I ПКС
Райна
Николова Тодорова
Старши учител по
Музика
III ПКС
Аделина
Методиева Маркова
Старши учител по
Физическа култура и спорт
II ПКС
Георги
Ненков Георгиев
 
Старши учител по
Физическа култура и спорт
Полина
Кирилова Георгиева
Старши учител по
Физическа култура и спорт
III ПКС
Десислава
Николаева Петрова
 
Логопед
IV ПКС

Преподаватели

в начален етап на основно образование (I-IV клас)

Аделина
Йорданова Петрова
Старши учител по
Английски език в начален етап
III ПКС
Мария Георгиева
Борисова-Георгиева
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Десислава
Стефанова Радулова
Старши учител по
Английски език в начален етап
IV ПКС
Златка
Исталиянова Миткова
Старши учител по
Английски език в начален етап
III ПКС
Албена
Борисова Иванова
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Иво
Борисов Стоянов
Главен учител в
начален етап
I ПКС
Димитрина
Петрова Йоргова
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Зоя
Станимирова Арсова
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Светла
Драганова Славчова
Старши учител в
начален етап
V ПКС
Мария
Стойчева Хаджиева
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Румяна
Маринова Максимова
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Валентина
Венкова Стефанова
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Аделина
Михайлова Котева
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Весела
Асенова Симеонова
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Деница Стойнева
Евлогиева-Асенова
Старши учител в
начален етап
I ПКС
Лидия
Йорданова Димитрова
Учител в
начален етап
III ПКС
Албена
Асенова Давидкова
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Зорница
Георгиева Иванова
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Бистра
Георгиева Асенова
 
Старши учител в
начален етап
Галина
Радева Никодимова
Старши учител по
Български език и литература Доктор
Детелина
Владимирова Търнева
Старши учител по
История и цивилизации
II ПКС
Емилия
Димитрова Иванова
Старши учител в
начален етап
V ПКС
Верка
Георгиева Бонева
 
Учител по
Теоретично обучение
Петя
Йорданова Христова
 
Учител по
Професионална подготовка
Ася
Василева Тихомирова
 
Ресурсен учител
V ПКС