top of page

Преподаватели

Христина
Иванова Георгиева
Педагогически
съветник
III ПКС
Биляна
Руменова Александрова
 
Учител по

Български език и литература
Венера
Николаева Янeва
Старши учител по
Български език и литературa
IV ПКС
Илиян
Венелинов Сабадошев
 
Учител по
Български език и литература
Наталия
Миткова Михайлова
Старши учител по
Английски език
V ПКС
Ирина
Рангелова Ненкова
Старши учител по
Английски език
II ПКС
Валентина
Крумова Стоичкова
Старши учител по
Английски език
III ПКС
Александра
Георгиева Димитрова
Старши учител по
Английски език
V ПКС
Жива
Георгиева Стоименова
Старши учител по
Английски език
IV ПКС
Адриана
Валентинова Савова
Старши учител по
Немски език
IV ПКС
Зорница
Миткова Митева
Учител по
Немски и английски език 
IV ПКС
Мария
Иванова Тасева
Учител по
Немски език
V ПКС
Екатерина
Калева
Старши учител по
Руски език
IV ПКС
Зоя
Руменова Славова
 
Учител по
Математика
Марияна
Кирилова Зашева
Старши учител по
Математика
V ПКС
Лидия
Седевчова Стефанова
Старши учител по
Математика
II ПКС
Мая
Павлова Ганева
Главен учител по
Химия и опазване на
околната среда - I ПКС
Маргарита
Йорданова Михайлова
Старши учител по
Физика и астрономия
I ПКС
Явор
Петров Ангелов

Учител по
Практическо обучение
Лариса
Радиевна Михеева
Старши учител по
Биология и здравно образование
V ПКС
Звезделина
Иванова Георгиева
Старши учител по
География и икономика
V ПКС
Бойка
Иванова Трайкова
Старши учител по
История и цивилизации
IV ПКС
Виктория
Михайлова Викторова
 
Учител по
География и икономика
Борислава
Йорданова Стоилова

Учител по
Изобразително изкуство
Райна
Николова Тодорова
Старши учител по
Музика
III ПКС
Аделина
Методиева Маркова
Старши учител по
Физическа култура и спорт
II ПКС
Владислава
Василева Мирчева
 
Учител по
Физическа възпитание и спорт
Полина
Кирилова Георгиева
Старши учител по
Физическа култура и спорт
II ПКС
Десислава
Николаева Петрова
 
Логопед
III ПКС

Преподаватели
в начален етап на основно образование (I-IV клас)

Аделина
Йорданова Петрова
Старши учител по
Английски език в начален етап
II ПКС
Мария Георгиева
Борисова-Георгиева
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Десислава
Стефанова Радулова
Старши учител по
Английски език в начален етап
IV ПКС
Златка
Исталиянова Миткова
Старши учител по
Английски език в начален етап
III ПКС
Албена
Борисова Иванова
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Иво
Борисов Стоянов
Старши учител в
начален етап
I ПКС
Димитрина
Петрова Йоргова
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Зоя
Станимирова Арсова
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Мария
Георгиева Драганова

Учител в
начален етап
Мария
Стойчева Хаджиева
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Румяна
Маринова Максимова
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Валентина
Венкова Стефанова
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Аделина
Михайлова Котева
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Весела
Асенова Симеонова
Главен учител в
начален етап
II ПКС
Деница Стойнева
Евлогиева-Асенова
Старши учител в
начален етап
I ПКС
Лидия
Йорданова Димитрова
Учител в
начален етап
III ПКС
Албена
Асенова Давидкова
Старши учител в
начален етап
II ПКС
Зорница
Георгиева Иванова
Старши учител в
начален етап
III ПКС
Бистра
Георгиева Асенова
 
Старши учител в
начален етап
Галина
Радева Никодимова
Старши учител по
Български език и литература Доктор
Теодора
Рангелова Георгиева
Учител по
История и цивилизации
II ПКС
Емилия
Димитрова Иванова
Старши учител в
начален етап
IV ПКС
Верка
Георгиева Бонева
Учител по
Теоретично обучение
Доктор
Петя
Йорданова Христова
 
Учител по
Професионална подготовка
Ася
Василева Тихомирова
 
Ресурсен учител
IV ПКС
Адриан
Олегов Иванов
 
Учител по
Физическо възпитание и спорт
Оля
Цветанова Георгиева
 
Учител по
Теоретично обучение
Милена
Стойнева Велинова
 
Старши ресурсен учител
V ПКС
bottom of page