top of page
Механизъм за противодействие на тормоза

Документи -
архив 2019/2020 учебна година

Училищен план прием за учебната 2019-2020 год.
 заповед
Училищни учебни планове
за учебната 2018/2019 год
Заявление до класния ръководител за отсъствие от училище - до 3 дни
Заявление до директора за отсъствие
от училище - до 7 дни
Политика за превенция
на насилието и тормоза
Правилник за дейността
на училището - 2018/2019 год
Годишен план
за учебната 2018/2019 год.
Годишен план
за учебната 2019/2020 год.
Училищни учебни планове
за учебната 2019/2020 год
Правилник за дейността
на училището - 2019/2020 год
Заповед за
събиране на средства
bottom of page