top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Oбучение на тема: "Същност, функции и типология на проектите"В периода 2-4 март 2024 г. в Банско екипът на СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" проведе обучение на тема: "Същност, функции и типология на проектите". Тази година изтича двегодишният период на иновативния проект "Традиции от миналото-послания за бъдещето". Лекторите, г-жа Мария Тасева и г-жа Верка Бонева, споделиха опита си в създаването му, добрите практики и трудности в реализацията му, иновативни практики, методи на обучение, взаимодействие с институциите и изработване на материали за популяризирането на проекта.

Споделиха и видеофилм, който онагледи цялата дейност.

В хода на обучението бяха извършени различни активности, свързани с особеностите на образователните проекти, фазите и структурата им.

Обучението съвпадна с Националния празник 3-ти март.

Предстои нов проект за иновация за следващия тригодишен период.

Пожелаваме си същия успех и на него!46 преглеждания

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page