top of page

Заявления за НВО X клас

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас
Заявление за полагане на изпит от НВО по инф. технологии в края на X клас
Указания за попълване на Заявление за полагане на изпит от НВО 
в края на X клас
bottom of page