top of page

Подаване на сигнали

Правила за вътрешно подаване на сигнали в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"
Информация за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушени
bottom of page