top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Успех на Беронци в конкурс "Празник на Химията 2022 г."


Боряна Бонева - първо място във възрастова група 8–10 клас

Елица Арнаудова - второ място във възрастова група 11-12 клас


В конкурса „Химията от колбата през компютъра към бъдещето“, oрганизиран от Съюза на Химиците в България; Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Кл. Охридски“; Федерация на научнотехническите съюзи; РУО – София участие взеха Боряна Бонева X „б“ клас с есе на тема „Случайни открития в химията“; Елица Арнаудова XI „б“ клас с есе на тема „Перспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето“ и Ивет Василева X „а“ с презентация на тема „Перспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето“ с ръководител Мая Ганева.


Протокол от крайното класиране


365 преглеждания

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page