top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Списък с класираните ученици за I клас по входящ номер за учебната 2024/2025 година


Записването на учениците в I клас ще се извърши:

от 06.06.2024 г. до 10.06.2024 г.

от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая №106


Необходими документи:

  1. Оригинал на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

  2. Копие на акт за раждане /представя се за сверка на личните данни на детето/.


Списък на класираните ученици за I клас за учебната 2024/2025 година


402 преглеждания

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page