Търсене
  • СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика

Списък на учениците от ІV клас и техните резултати от Областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 година (13.02.2021 г.)Списък на учениците от V клас и техните резултати от Областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 година (13.02.2021 г.)


Списък на учениците от VІ клас и техните резултати от Областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 година (13.02.2021 г.)


371 преглеждания