top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република БългарияВ Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за близо 100 индикатора, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания.

Повече информация за Рейтинговата система на висшите училища в Република България може да намерите на линк: https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

41 преглеждания

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page