top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Открит бинарен урок


Открит бинарен урок на тема "Непознатият диазотен оксид, добре познатият райски газ - ползи и вреди" в 9 а клас.

В синергия с Беронци г-жа Ганева, учител по Химия и опазване на околната среда и г-жа Михеева, учител по Биология и здравно образование в увлекателен бинарен урок по изключително актуалната тема се фокусираха върху интересни факти от теорията, както и ползи от приложението и вреди от популярната в наше време сред младите употреба на райски газ. Десет ученици представиха научни съобщения, вниманието грабна и презентация по темата, а наученото деветокласници защитиха във финална анкета, която даде полезна обратна връзка на преподавателите. Друг важен краен продукт на проектно-базираният подход е информационната брошура, изработена от беронците от 9 А клас - млади говорят на млади.113 преглеждания

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page