top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Обучение на учениците от V до XII клас за периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г.


На основание чл.105, ал.5 и ал.6 и чл. 115 а, ал.1 от ЗПУО, заповед №РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, решение на оперативна работна група определена със заповед № 337/13.03.2020 г. на кмета на Община Перник и заповед на МОН № РД-09-3310/18.11.2020 г.


Обучението на учениците в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ ще се осъществява както следва:

Първа смяна: V и VIII клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/

Втора смяна: VI, IX, X, XI клас – Присъствено обучение VII и XII клас - ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/

Учениците от I – IV клас продължават присъствено – първа смяна!

472 преглеждания

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page