top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Насоки към учениците през времето за дистанционно обучение!

Уважаеми ученици,

От 17 март сме в дистанционна форма на обучение. Напомнямe Ви, че учебният ден е от 09:00 до 12:30 ч. при спазване на седмичното разписание за деня. (Или във време, уточнено с вас от класните ръководители или учители).

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде онлайн в класната стая или от избрания от даден учител канал за комуникация и да следи получените задания, да спазва поставените срокове.


Спазва се разписанието от часове за деня. В този интервал от деня учениците се включват във видеоуроци, получават задачи, проекти, презентации, текстове, видеа, условия за решаване на задачи, страници за самоподготовка и други. Всичко това е съобразено с Вашите възможности за учене и самостоятелна работа.

Общуването в интернет изисква познаването на Нетикет / норми на етично общуване и поведение в Интернет! С правилата сте запознати от учителите си. Спазвайте ги! Бъдете толерантни и използвайте българската азбука! Показва Вашето уважение към участниците в общуването.

В този интервал от време при дистанционно обучениe няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза. Вашето добронамерено отношение и ангажираност е важна част за добри учебни резултати.

/ако съобщението Ви е харесало моля дайте своя глас като кликнете върху сърчицето!/

408 преглеждания

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page