top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Награда за есе на тема: „Моята инициатива за предотвратяване на сексуалното насилие“

Ученикът от X „а“ клас Кристиян Росенов Иванов спечели първо място за участието в конкурса за есе на тема:

„Моята инициатива за предотвратяване на сексуалното насилие“,

по проект на тема „Знанието побеждава табутата“, финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.


В конкурса взеха участие:

1. Милена Андреева Грозданова – X „а“

2. Александра Божидарова Кръстанова – XII „а“

3. Ина Евгениева Славчева – XII „а“

4. Eлизабет Ивова Иванова – XII „а“

Темата на конкурса предизвика интереса на учениците от IX, X и XII клас. Проблемът е актуален и учениците ни изследваха сексулното насилие от различни аспекти. Акцент в работата им са различните измерения и възможностите за справяне с този проблем.

Искрено вярваме, че когато социалните въпроси преминават през душата и ума на младите хора, те стават носители на добро.


„Моята инициатива за предотвратяване на сексуалното насилие“


Един вик разтърси Америка в последните години. Той накара хората да отворят очите си, превърна се в движение, постави ребром въпроси, които човекът на новото време не вярваше, че са толкова значими и показват несъвършенството на човешката ни същност. Движението #MeToo показа няколко изненадващи проблема. Психолозите твърдят, че за първи път става видна огромната разлика между поколенията по отношение на сексуалността.

Реално движението #MeToo не е свързано с българската действителност. То не предизвика такива гневни реакции на защита, отхвърляне или заклеймяване, както това се случи в Америка и развитите европейски страни. Известните имена от родната ни реалност не застанаха с имената си, нито с истинските си истории като част от това движение. Но защитена ли е българската жена от насилие? Наистина ли този проблем се отнася само до развитите модерни общества? Как ние, младите, можем да се предпазим от насилие?

Сексуалното насилие е навсякъде около нас. На пръв поглед звучи стряскащо. Твърдението ми не е подкрепено с научни факти. Но нека се огледаме около нас. То е един сериозен проблем, за който относително малко хора са готови да разговарят, особено в семейната си среда. Разликата във времената, в които живеем ние и нашите родители, е необятна и може би, точно това е причината, която спомага да се създаде чувство на недосегаемост на насилниците.Точно поради тези причини, ние, младите, трябва да се отнесем сериозно към него, да говорим и да вземем нужните мерки за предотвратяването му.

Сексуалното насилие може да бъде извършено и от двата пола. Извършването му е незаконно и наказуемо не само от българската, но и от световните съдебни власти.В световен мащаб е доказано, че повечето случаи на сексуално насилие са извършени от мъже. Въпреки това, съдейки по множество статии в последно време, свързани с него, съдя, че не е така. Според мен това е поредното табу, което се опитва да омаловажи проблемите в нашето общество. Нежният пол също може да бъде извършител на престъплението. Тези случаи по-често остават несподелени. Доста по-малко млади мъже биха се оплакали в сравнение с жени, точно вследствие на това табу в обществото.

Например тази година 26-годишна учителка бе арестувана, заради това, че е имала сексуални отношения с неин ученик на 14 години. Полицията е разбрала за връзката им, благодарение на наблюдение на родителите на момчето над неговите оценки и графика на излизанията му. Табуто принуждава тинейджъра да мълчи. По всяка вероятност роля в случая оказва и разрушеното доверие родител-дете. Може би има още множество такива случаи, които по една или друга причина не са разкрити. Може би много млади хора рискуват да започнат живота си с усещането, че животът им е отредил завинаги ролята на жертви. Не искам и не мога да си представя как се живее с такава мисъл. Не искам и не мога да си представя какви белези оставя в душата на тези хора срещата със злото човешко лице.

Ние трябва да вземем мерки срещу това. Нужно е сексуалното насилие, без значение към кого и какво, да бъде обсъждана тема. Единственият начин за това е да дискутираме проблема максимално най-скоро след случването му. Винаги споделяйте проблема с близките си и хората, на които имате доверие, така ще получите различна от афектираната ви гледна точка и ще можете да открите решението лесно.

Движението #MeToo посочва промяната в мисленето на младото поколение. В сравнение с по-възрастните, младите са по-склонни да говорят по проблемите, които до скоро бяха част от тази табуирана и опасна зона. Те са тези, които не са готови да правят компромиси в сексуалните си отношения и са готови да подложат на обществено обсъждане уродливите представи на хората, облечени с власт. Отмина сякаш ерата, в която на жената се гледаше като половинката на мъжа. Жените, родени на границата на 1990 и 2000 година , които днес са на 20-30 години, все по-често са израснали в среда, която задава идеята за равенство между половете. Това поражда съвсем друго отношение на жената към сексуалността. Тя съвсем закономерно се чувства равнопоставена в отношенията си с мъжа, част от които е и сексуалната връзка.

Човекът, казват мъдрите хора, е венецът на природата. Той е създаден с обич, идва на тази земя , обгърнат от любов и нежност. Той е роден, за да превръща тази обич в добри дела. Разумът е тази висша сила, която обаче трябва да бъде впрегнат, за да не достига до злото, след което да се търсят пътища и начини за спасение. За това обществената енергия трябва да бъде впрегната за превенция на насилието. Осъдени сме да живеем в общество и ние трябва да знаем, че правата на всеки от нас достигат до тази точка, в която започва свободата на другия до нас. Училището, семейството, институциите трябва да помогнат на детето, което тръгва в своята житейска пътека, да знае, че свободата е преди всичко отговорност. Отговорност за себе си, но и отговорност към другите.

Моята инициатива във връзка със сексуалното насилие би била създаване на училище за родители. Знам, че много хора ще въстанат, защото това ще им изглежда като поредния ангажимент в иначе забързания ритъм на живот. Но вярвам искрено, че семейството може да изгради един човек с морални принципи, разбирания за споделена любов и ясна представа за свободата като висша ценност. Само семейството може да формира личност, която да осъзнава, че насилието в сексуалните отношения е зло, което оставя отпечатък и се възпроизвежда в уродливи форми във времето и поколенията. Като общество ние можем да помогнем на жертвите на насилие, но родителите могат да закодират знания, които ще спасят от жажда за надмощие у детето. Моето училище за родители ще носи името "Аз обичам!". Бих разчитал на всеки специалист, които професионално знае и може да пребори със сексуалното насилие. Психологът в екипа ми ще обясни механизмът на агресията и методите за надмогването й. Антропологът пък ще изясни модерното общество и новите представи на човека, част от 21. век. Учителят може да разкаже какви са децата, поставени далеч от родителския надзор и как общността променя поведението им. Вярвам, че само обединените усилия на всички хора могат да помогнат в битката с насилието. Излишно е да се обвиняваме един друг, а да поставим диагноза и да търсим пътища за справяне с проблемите си. Все пак ние сме тук, за да се обичаме!

Кристиян Иванов 16 г.

СУРИЧЕ "Д-р П. Берон" гр. Перник

тел: 0887287496


351 преглеждания

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page