top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 135 а, ал. 1 от ЗПУО

Заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 135 а, ал.1, от ЗПУО от зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, които по свое желание ще положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно ДЗИ, се подават в училището, което са завършили по образец, утвърден от МОН в периода 24-26.04.2024 година.

За целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

Резултатът от изпита по ал. 1 не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование и се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище.

При кандидатстване във висше училище удостоверението по ал. 2 дава право за включване на оценката от положения по ал. 1 изпит с тежестта на или вместо оценка от държавен зрелостен изпит от дипломата за средно образование в случаите, когато тя е по-благоприятна за лицето в балообразуването или за прием при условията на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето образование.

29 преглеждания

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page