top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

"Ден на розовата фланелка"По традиция и тази година в последната сряда на февруари Беронци отбелязаха Световния ден против тормоза в училище. С редица инициативи на Училищния Ученически Съвет общността на СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" засвидетелства съпричастност и ангажираност с проблема. Членове на УУС бяха подготвили розови панделки, които Беронци завързаха като израз на толерантност към различието и отхвърляне на насилието и тормоза в училище.

УУС представиха пред шестите и седмите класове образователни лекции на тема "Тормоз". С тази инициатива напомниха, че тормоз в училище съществува и призоваха да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение. Лекцията накара учениците да се замислят как да постъпват, ако някой ученик е тормозен от друг. В дискусия те достигнаха до извода, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

В дните преди 28 февруари нашите партньори от Международен младежки център - Перник посетиха осмите и деветите класове и ги предизвикаха с игра, която събуди интерес и емоции и даде тема за размисъл.

Играта е изработена от младежки клуб "Да бъдем приятели" към фондация "П.У.Л.С."16 преглеждания

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page